Spania har fått kontroll over epidemien COVID-19 og de fleste virksomheter er tilbake i nesten normal drift. Norge og EU har åpnet for reiser mellom Norge og Spania uten påfølgende karantene. Sverige har strengere reiserestriksjoner inntil videre. STKB vil selvfølgelig etterleve råd fra Skandinaviske og Spanske myndigheter. Dersom smittesituasjonen skulle bli forverret igjen slik at planene for høst-terminen ikke kan gjennomføres, vil det bli informert om på denne siden og på STKB sine Facebook-sider straks en slik beslutning blir tatt.
Inntil videre gjelder derfor følgende planer:

Spanien har fått kontroll över COVID-19-epidemin och de flesta företag är tillbaka i nästan normal drift. Norge och EU har öppnat för resor mellan Norge och Spanien utan efterföljande karantän. Sverige har strängare resebegränsningar tills vidare. STKB skall givetvis följa råden från Skandinaviska och Spanska myndigheter. Om infektionssituationen förvärras igen så att planerna för höstterminen inte kan genomföras, kommer det att informeras om detta på denna sida och på STKBs egna Facebook-sidor snarast ett beslut har tagits.
Tills vidare gäller därför:

Høstens aktiviteter starter med kveldsmøtet søndag 20. september 2020 kl 19:00.

Pastor-tjenesten:
Kjell Ohldieck (Mjøndalen, Norge): fra 20. september til 23. oktober.
Åke Bengtsson (Mariannelund, Sverige): fra 25. oktober til 22. november.

Pianister:
Ikke bestemt (uventet forfall): fra 20. september til 23. oktober.
Walther Alrikson (Habo, Sverige): fra 25. oktober til 22. november.

Høst-terminen avsluttes med kveldsmøtet søndag 22. november 2020.