Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem til å stemme på sine vegne. Fullmakt-skjemaet finnes nederst på denne siden.

Spaniatreffet 2020:

Spaniatreffet blir gjennomført på Sole Gjestegård i Noresund, som har adresse Gammel Hallingdalvegen, 3536 Noresund. Stedet er ca 43 km vestover fra Hønefoss i Norge. Overnattingsanlegget tilhører Filadelfiakirken Oslo, og omfatter 60 gjesterom med hotellstandard og flere møte- og konferanserom. Senteret ligger idyllisk til ved bredden av innsjøen Krøderen, som er 41 km lang.

Spaniatreffet 2020 starter med middag kl 18:00 søndag 16. august og blir avsluttet etter frokost torsdag 20. august. Programmet finnes nedenfor. Det kan fortsatt bli mindre justeringer.

Påmelding og reservering av overnattingsplass er nå åpent. Påmeldingsskjemaet nedenfor skal fylles ut og sendes til STKB, ikke til Sole. Påmeldingen til Spaniatreffet er åpen for alle.

Årsmøtet 2020:

Det ordinære årsmøtet 2020 vil bli avholdt tirsdag 18. august kl 14:00 som en del av Spaniatreffet. Bare medlemmer vil ha stemmerett. Saklisten vil bli publisert når den er klar, ca 3 måneder før årsmøtet.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Nedenfor finner du det skjemaet som skal fylles ut for å gi et annet medlem fullmakt til å stemme for deg i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte. Alle feltene i skjemaet må være fylt ut for at fullmakten skal bli godkjent. Bruk det formatet som passer deg best.