Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem til å stemme på sine vegne. Fullmakt-skjemaet finnes nederst på denne siden.

Spaniatreffet 2020:

Epidemien COVID-19 er nå under god kontroll i Norge, og myndighetene tillater arrangement i leide lokaler med inntil 200 deltakere. Myndighetene i Norge og Sverige vurderer løpende i hvilken grad fritidsreiser mellom deler av Sverige og Norge skal være tillatt. Styret for Spaniatreffet samarbeider med Sole Gjestegård om forberedelsene i samsvar med de reduserte restriksjonene. STKB vil selvfølgelig etterleve myndighetenes råd dersom restriksjonene på nytt skulle bli innskjerpet slik at Spaniatreffet må kanselleres.
Dermed er det nå åpnet for at Spaniatreffet 2020 kan bli gjennomført i samsvar med programmet nedenfor:

Epidemin COVID-19 är nu under god kontroll i Norge, och myndigheterna tillåter arrangemang med upp till 200 deltagare i hyrda lokaler. Myndigheterna i Norge och Sverige bedömer kontinuerligt i vilken utsträckning fritidsresor mellan delar av Sverige och Norge bör tillåtas. Styrelsen för Spanienträffen samarbetar med Sole Gjestegård om förberdelserna i enlighet med dessa lättare restriktioner. STKB skall givetvis följa myndigheternas råd om restriktionerna på nytt skulle skärpas så att Spanienträffen måste avlysas.
Därmed at det nu öppet för att Spanienträffen 2020 kan genomföras enligt programmet nedan:

Spaniatreffet blir gjennomført på Sole Gjestegård i Noresund, som har adresse Gammel Hallingdalvegen, 3536 Noresund. Stedet er ca 43 km vestover fra Hønefoss i Norge. Overnattingsanlegget tilhører Filadelfiakirken Oslo, og omfatter 60 gjesterom med hotellstandard og flere møte- og konferanserom. Senteret ligger idyllisk til ved bredden av innsjøen Krøderen, som er 41 km lang.

Spaniatreffet 2020 starter med middag kl 18:00 søndag 16. august og blir avsluttet etter frokost torsdag 20. august. Programmet finnes nedenfor. Det kan fortsatt bli mindre justeringer.

Påmelding og reservering av overnattingsplass er nå åpent. Påmeldingsskjemaet nedenfor skal fylles ut og sendes til STKB, ikke til Sole. Påmeldingen til Spaniatreffet er åpen for alle.

Årsmøtet 2020:

Det ordinære årsmøtet 2020 vil bli avholdt tirsdag 18. august kl 14:00 som en del av Spaniatreffet. Bare medlemmer vil ha stemmerett.
Dersom reiserestriksjonene fortsatt hindrer svenske medlemmer fra å delta, vil det bli lagt til rette for innsending av forhåndsstemmer på e-post. Eller man kan gi fullmakt til et norsk medlem om man ønsker det.
Innkallingen med sakliste finnes her:

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Nedenfor finner du det skjemaet som skal fylles ut for å gi et annet medlem fullmakt til å stemme for deg i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte. Alle feltene i skjemaet må være fylt ut for at fullmakten skal bli godkjent. Bruk det formatet som passer deg best.