Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm har aktiviteter i Benidorm i vår- og høst-terminene. Vår-terminen er normalt i månedene februar og mars. Høst-terminen er normalt fra siste uke i september til slutten av november.

Møtedatoer for hver vår- og høst-termin og navn på ansvarlige for møtene ligger i egne nedtrekk-menyer under ‘Aktiviteter i Benidorm’. Eksakte datoer for hver termin blir oppdatert etter hvert som detaljene blir fastsatt. Det kan oppstå forandringer, og terminens program vil i så fall bli oppdatert umiddelbart.

Det faste ukeprogrammet i vår- og høst-terminene er normalt slik:

Tirsdag kl 19:00 Åpent hus.
Denne samlingen foregår vanligvis inne i møtesalen. Programmet omfatter bl.a. sang og gjerne humoristiske innslag. Det er også en kort andakt eller et annet innlegg til ettertanke. Møtevertene og kjøkkenpersonalet har dekket bord med kaffe, te, rundstykker eller annen lett bevertning som selges til støtte for driften. Utlodningen er også viktig for STKB. Kveldens trekning er et populært innslag som ofte skaper gammeldags norsk basar-stemning i lokalene.

Torsdag kl 11:00 Formiddagstreff
Såfremt været er greit så samles de besøkende på plassen utenfor møtelokalene. Hovedformålet er sosialt samvær. Det selges nystekte vafler og kaffe / te. Det er god anledning til å prate med kjente og ukjente, og gjerne etablere nye vennskap. Samlingen avsluttes med sang og ord for dagen.

Fredag kl 19:00 Bibel & bønn
Møtet varer normalt litt over en time. Pastoren fastsetter temaet for bibelundervisningen, og legger opp undervisningen enten som en sammenhengende serie over flere fredager eller som enkeltstående bibeltimer. Det er også tid for bønn og anledning til å legge fram bønneemner.

Søndag kl 11:15 Gudstjeneste
Dette er en vanlig skandinavisk Gudstjeneste, av og til med nattverd. Ukens pastor taler. Det er gjerne sang- og musikk-innslag, avhengig av hvilke av kirkens mange musikk-ressurser som er til stede i området for tiden.

Søndag kl 19:00 Sangkveld
STKB har samlet mange kjente og gode norske og svenske sanger i et eget hefte. Dette heftet er utgangspunktet for møtet. Møteleder setter opp en sang-rekkefølge, men det er anledning å foreslå sanger utenom planen også. Alle de musikk-ressursene kirken har til disposisjon deltar i disse sangkveldene. Det blir også solgt litt kaffemat til slutt, enten inne eller ute alt etter som været tillater.

Ekstra møter eller andre arrangement som blir bestemt med kort varsel blir bekjentgjort under samlingene og ved oppslag utenfor inngangsdøren.

I de periodene av året der STKB ikke har aktiviteter i Benidorm, finnes det et par andre muligheter: Den Norske Sjømannskirken har åpent hele året, med sosiale tilstelninger flere dager i uken i l’Albir og søndags-gudstjenester i Minnekirken ved Solgården. Den Norske Turistkirken Benidorm kan også ha møte-aktiviteter utenom STKB-terminene.