STKB er en offentlig registrert spansk medlemsorganisasjon som ledes av et styre valgt av og blant medlemmene. Styret velges av det ordinære årsmøtet som avholdes hver sommer samtidig med det skandinaviske Spaniatreffet. Styret velges for 2 år av gangen, på en slik måte at omtrent halve styret kommer på valg samtidig.

Etter det ordinære årsmøtet 15. august 2018 består styret av:
Styreleder: Roland Perhamn, Kumla, Sverige, mob. +46 705 687 891, e-post styreleder @ turistkyrkan.net
Sekretær: Steinar Holum, Moi, Norge, mob. +47 901 03 164, e-post sekretar @ turistkyrkan.net
Regnskapsfører: Odd Fosse, Stavanger, Norge, mob. +47 915 70 644, e-post kasserer @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige, mob. +46 732 404 014, e-post weckfors @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Lars Svensk, Söderfors, Sverige, mob. +46 703 517 309, e-post svensk @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Elisabeth Sirnes, Mjøndalen, Norge, mob. +47 958 05 803, e-post sirnes @ turistkyrkan.net

Varamedlemmer til styret:
Ann-Christin Ohlsson, Skärabacka, Sverige, tel. +46 531 404 20, e-post ohlsson @ turistkyrkan.net
Gerd Nordgaard, Oppdal, Norge, mob. +47 482 05 007, e-post nordgaard @ turistkyrkan.net
Gunn Elisabeth Lie, Svarstad, Norge, mob. +47 959 08 555, e-post lie @ turistkyrkan.net

Valgkomité frem til Årsmøtet 2019:
Sven Øverland, Arendal, Norge (leder)
Milly Iversen, Nesodden, Norge
Karin Jørgensen, Mandal, Norge
Meldinger til valgkomitéen kan sendes til adresse valg @ turistkyrkan.net som automatisk videresender til alle 3 medlemmene i komitéen.

Valgt revisor: Karl Dahl, Stavanger, Norge, e-post revisor @ turistkyrkan.net

Andre funksjoner:
Styrets rådgiver i Spania: Fransisco Baena, Benidorm, Spania
Ansvarlig for STKB nettsted: Torbjørn Aarsland, Ålgård, Norge, e-post webadmin @ turistkyrkan.net

STKB er organisert uten faste stillinger. Derfor er ledelsen og de praktiske oppgavene i forbindelse med arrangementene i Benidorm fordelt på styret, et varierende antall møteverter og andre frivillige. Møtevertene har ansvaret for hver sine uker i sesongen.