Normal vår-termin går fra første uken av februar til siste uken av mars måned.

Vårens aktiviteter forberedes gjennomført som et samarbeid mellom Den Norske Turistkirke Benidorm (DNTB) og STKB. Endelige datoer og detaljer i programmet vil bli utarbeidet og publisert etter at vårsesongen 2023 har blitt evaluert, for å få til en best mulig plan for ansvarsfordeling og gjennomføring.