Vårens aktiviteter vil bli gjennomført som et samarbeid mellom STKB og Den Norske Turistkirke Benidorm (DNTB), med 3 felles samlinger pr uke.

Møtene starter søndag 4. februar og avsluttes fredag 15. mars. STKB og DNTB vil ta ansvaret for møteprogrammet i hver sin måned, og møtene vil bli lagt vekselvis (annenhver uke) til STKB og DNTB sine lokaler.

Pastor-tjenesten:
Pastor Kjell Ohldieck (Mjøndalen, Norge).

Pianist:
Toril Torp (Norge).

Det faste ukeprogrammet i vår-terminen 2024 blir slik:

Onsdag kl 19:00 Åpent hus
Lett variert program med bl.a. andakt, kollekt og salg av mat.

Fredag kl 19:00 Bibeltime
Møtet varer normalt litt over en time. Pastoren fastsetter temaet for bibelundervisningen, og legger opp undervisningen enten som en sammenhengende serie over flere fredager eller som enkeltstående bibeltimer. Det er også tid for bønn og anledning til å legge fram bønneemner.

Søndag kl 19:00 Sangkveld i kirken
Møteleder setter opp en sang-rekkefølge, og det er anledning til å foreslå sanger utenom planen. Det blir andakt, kollekt og salg av kaffe med litt å bite i.

Ekstra møter eller andre arrangement som blir bestemt med kort varsel blir bekjentgjort under samlingene og ved oppslag utenfor inngangsdøren.