Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem til å stemme på sine vegne. Fullmakt-skjemaet finnes nederst på denne siden.

Ekstra vårsamling (spaniatreff) i mai 2021:

Som erstatning for at programmet for vår-terminen 2021 i Benidorm har blitt avlyst, arrangerer STKB et ekstra spaniatreff på Vegårtun leirsted utenfor Vegårshei, med adresse Vegårtunveien 40, 4985 Vegårshei. Leirstedet ligger 35 km nord for Tvedestrand i Norge. Leirstedet tilhører Misjonskirken.

Av hensyn til situasjonen for Covid19-pandemien og nasjonale anbefalinger har Spaniatreff-komitéen i samarbeid med ledelsen for Vegårtun den 14. april valgt å utsette vårens Spaniatreff på nytt fra planlagt tid 3. – 6. mai 2021 til ny tid 25. – 28. mai 2021. Alle som var påmeldt pr 14. april har blitt kontaktet direkte med informasjon om endringen.

Vårens spaniatreff i mai 2021 starter med middag kl 18:00 tirsdag 25. mai og blir avsluttet etter frokost fredag 28. mai. Programmet finnes nedenfor.

Påmelding og reservering av overnattingsplass skal sendes innen 4. mai til STKB, ikke til Vegårtun. Påmeldingen til Spaniatreffet er åpen for alle.
Dersom det blir innført restriksjoner fra myndighetene slik at dette treffet likevel ikke kan gjennomføres, så vil alle som har meldt seg på få informasjon så snart en beslutning om kansellering blir tatt.

Ekstraordinært årsmøte i mai 2021:

Under Spaniatreffet i mai 2021 vil det bli gjennomført et kort ekstraordinært årsmøte onsdag 26. mai kl 14:30 for å behandle de 3 forslagene til endringer i vedtektene som er beskrevet nedenfor.
– Styret ber om andre gangs behandling med endelig godkjenning av følgende tillegg til den eksisterende ordlyden i paragraf 1: STKB har en støtteorganisasjon registrert i Sverige med følgende tittel: «VÄNFÖRENING FÖR STKB» og har organisasjonsnummer 802531-3969. De har også egne vedtekter, som er tilpasset svenske lover og regler.
– Styret ber om andre gangs behandling med endelig godkjenning av følgende tillegg til den eksisterende ordlyden i paragraf 5.3: Medlemmer i STKB er automatisk tilknyttet nasjonale STKB støtteorganisasjoner i sine respektive hjemland.
– Styret ber om første gangs behandling av et forslag om å endre paragraf 12 til følgende ordlyd: Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene i et ordinært årsmøte, med unntak av ved endring av paragrafene 2, 3, 4, 12 eller 13 som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende ordinære årsmøter.

Spaniatreffet i august 2021:

Sommerens spaniatreff blir gjennomført på Sole Gjestegård i Noresund, som har adresse Gammel Hallingdalvegen, 3536 Noresund. Stedet er ca 43 km vestover fra Hønefoss i Norge. Overnattingsanlegget tilhører Filadelfiakirken Oslo, og omfatter 60 gjesterom med hotellstandard og flere møte- og konferanserom. Senteret ligger idyllisk til ved bredden av innsjøen Krøderen, som er 41 km lang.

Spaniatreffet 2021 starter med middag kl 18:00 søndag 15. august og blir avsluttet etter frokost torsdag 19. august. Programmet vil bli publisert våren 2021.

Påmelding og reservering av overnattingsplass vil bli åpnet utpå våren 2021. Påmeldingen skal sendes til STKB, ikke til Sole. Påmeldingen til Spaniatreffet er åpen for alle.

Årsmøtet 2021:

Det ordinære årsmøtet 2021 vil bli avholdt en av de dagene spaniatreffet i august pågår. Bare medlemmer vil ha stemmerett. Medlemmer som er forhindret fra å delta kan, når den tid kommer, gi skriftlig fullmakt til et annet medlem om man ønsker det.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Nedenfor finner du det skjemaet som skal fylles ut for å gi et annet medlem fullmakt til å stemme for deg i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte. Alle feltene i skjemaet må være fylt ut for at fullmakten skal bli godkjent. Bruk det formatet som passer deg best.