Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Spaniatreffet på Sole i august 2022 er dessverre kansellert!

Arrangement-komitéen sammen med styrets ledelse har dessverre funnet å måtte kansellere årets planlagte Spaniatreff. Hovedårsaken er at de ekstraordinære forholdene denne våren har ført til en kostnadsøkning på over 30%. Dette sammen med uvanlig få påmeldinger hittil, gjør at det virker mest fornuftig å frigjøre møtestedet før unødige kostnader begynner å bygge på seg.

Arrangement-komitéen og styret beklager at det må bli slik denne sommeren, og håper mange vil kompensere for dette ved å delta i høstprogrammet i Benidorm.

Årsmøtet 2022:

STKB sitt ordinære årsmøte 2022 må utsettes til høst-terminen starter i Benidorm, dvs i oktober 2022. Dato for årsmøtet vil bli bekjentgjort så snart programmet er fastsatt.

Forslag til sakliste og frister for innsending av saker til Årsmøtet 2022 vil bli bekjentgjort i løpet av sommeren 2022.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller et medlem av styret til å stemme på sine vegne. Fullmakt-skjemaet finnes nedenfor. Bruk det utskrift-formatet som passer deg best.

Alle feltene i skjemaet må være fylt ut og signert for at fullmakten skal bli godkjent. Følg anvisningen nederst på skjemaet om innlevering av en utfylt fullmakt.