Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Spaniatreffet på Sole i august 2022 er dessverre kansellert!

Arrangement-komitéen sammen med styrets ledelse har dessverre funnet å måtte kansellere årets planlagte Spaniatreff. Hovedårsaken er at de ekstraordinære forholdene denne våren har ført til en kostnadsøkning på over 30%. Dette sammen med uvanlig få påmeldinger hittil, gjør at det virker mest fornuftig å frigjøre møtestedet før unødige kostnader begynner å bygge på seg.

Arrangement-komitéen og styret beklager at det må bli slik denne sommeren, og håper mange vil kompensere for dette ved å delta i høstprogrammet i Benidorm.

Årsmøtet 2022:

På grunn av at Spaniatreffet 2022 ble kansellert, må STKB sitt ordinære årsmøte 2022 få en annen struktur. Det vil bli oppdelt i 2 deler.

Den første delen av årsmøtet blir en avstemming per SMS eller e-post i uke 33 over noen viktige formaliteter som styret mener ikke kan utsettes. Avstemmingsgrunnlaget med styrets forslag til vedtak i det elektroniske årsmøtet blir utsendt til medlemmene per e-post senest 2 uker før.

Den andre årsmøte-delen avviklet som et ekstraordinært årsmøte i Benidorm den 13. okt.2022 kl 13:30 i STKB sine lokaler. Forslag til sakliste og frister for innsending av saker til det fysiske Årsmøtet i Benidorm vil bli bekjentgjort i løpet av sommeren 2022, og valgkomitéen vil forberede valgene til dette møtet.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller et medlem av styret til å stemme på sine vegne. Fullmakt-skjemaet finnes nedenfor. Bruk det utskrift-formatet som passer deg best.

Alle feltene i skjemaet må være fylt ut og signert for at fullmakten skal bli godkjent. Følg anvisningen nederst på skjemaet om innlevering av en utfylt fullmakt.