Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, delegere oppgaven med formell representasjon i Spania, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Spaniatreffet i Moi, 5-8 juni 2023:

Spaniatreffet 2023 vil bli gjennomført på Lundheim Folkehøgskole i Moi, Norge. Adressen er Lundheimsveien 29, 4460 Moi. Bygda Moi ligger ved E39 midt mellom Kristiansand og Stavanger. Det er også god togforbindelse til Moi fra begge byene. Lundheim Folkehøgskole har universell utforming og hele anlegget er spesielt tilrettelagt for personer med redusert bevegelighet.

Spaniatreffet 2023 skal starte med middag kl 18:00 søndag 5. juni og vil bli avsluttet etter frokosten torsdag 8. juni. Programmet for Spaniatreffet 2023 finnes nedenfor, sammen med opplysninger om påmelding. De som ønsker å ta del i denne samlingen for sosialt og åndelig påfyll, må melde seg på senest innen 1. mai. Påmeldingen skal sendes inn som oppgitt i påmeldings-skjemaet, og ikke direkte til Lundheim.


Årsmøtet 2023:

STKB sitt ordinære årsmøte 2023 planlegges avholdt mandag 5. juni kl 15:00, under Spaniatreffet på Moi. Bare medlemmer vil ha stemmerett. Medlemmer som er forhindret fra å delta kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller til noen i styret om man ønsker det. Skjemaet for å gi en slik fullmakt finnes nedenfor.

Et første utkast til sakliste og frister for innsending av saker til Årsmøtet 2023 vil bli bekjentgjort i løpet av våren 2023.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte oppfordres til å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller et medlem av styret til å stemme på sine vegne.

Fullmakt-skjemaet finnes nedenfor. Bruk det utskrift-formatet som passer deg best.

Alle feltene i skjemaet må være fylt ut og signert for at fullmakten skal bli godkjent. Følg anvisningen nederst på skjemaet om innlevering av en utfylt fullmakt.