Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Spaniatreffet i august 2022:

Spaniatreffet 2022 blir gjennomført på Sole Gjestegård i Noresund, som har adresse Krøderfjordveien 1610, 3536 Noresund. Bygda Noresund ligger 43 km vestover fra Hønefoss i Norge. Overnattingsanlegget tilhører Filadelfiakirken Oslo, og omfatter 60 gjesterom med hotellstandard og flere møte- og konferanserom. Sole Gjestegård er lokalisert ca 700 m sør for Noresund sentrum, og ligger idyllisk til ved bredden av innsjøen Krøderen som er 41 km lang.

Spaniatreffet 2022 starter med middag kl 18:00 søndag 28. august og blir avsluttet etter frokost torsdag 1. september.

Det vil bli åpnet for påmelding utpå våren 2022. Påmelding og reservering av overnattingsplass skal sendes til STKB, ikke til Sole. Påmeldingen til Spaniatreffet er åpen for alle.

Årsmøtet 2022:

STKB sitt ordinære årsmøte 2022 vil bli avholdt en av dagene under Spaniatreffet på Sole. Bare medlemmer vil ha stemmerett. Medlemmer som er forhindret fra å delta kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem om man ønsker det. Skjemaet finnes nedenfor.

Forslag til sakliste og frister for innsending av saker til Årsmøtet 2022 vil bli bekjentgjort senest i løpet av juni 2022.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller et medlem av styret til å stemme på sine vegne. Fullmakt-skjemaet finnes nedenfor. Bruk det utskrift-formatet som passer deg best.

Alle feltene i skjemaet må være fylt ut og signert for at fullmakten skal bli godkjent. Følg anvisningen nederst på skjemaet om innlevering av en utfylt fullmakt.