Styrene i Den Norske Turistkirke Benidorm (DNTB) og Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm (STKB) har besluttet å samarbeide om møteprogrammet for vår-terminen 2022. Møtene vil bli holdt vekselvis i DNTB og STKB.
Epidemien COVID-19 vil sannsynligvis føre til enkelte restriksjoner både lokalt i Benidorm og for reiser internasjonalt også i 2022. Møteprogrammet kan måtte endres som konsekvens av dette når den tid kommer.

Aktivitetene våren 2022 planlegges å starte med Åpent hus tirsdag 1. februar.

Pastor-tjenesten:
Pastor Osvald Instebø (Tønsberg, Norge) i februar måned.
Pastor Olav Dahl (Norge) i mars måned.

Pianister:
Ragnhild Instebø (Tønsberg, Norge) i februar måned.
Walther Alrikson (Habo, Sverige) i mars måned.

Vår-terminen planlegges å bli avslutter med kveldsmøtet onsdag 30. mars 2022.

Det faste ukeprogrammet i vår-terminen 2022 er slik:

Tirsdag kl 19:00 Åpent hus i STKB.
Denne samlingen foregår vanligvis inne i møtesalen. Programmet omfatter bl.a. sang og gjerne humoristiske innslag. Det er også en kort andakt eller et annet innlegg til ettertanke. Møtevertene og kjøkkenpersonalet har dekket bord med kaffe, te, rundstykker eller annen lett bevertning som selges til støtte for driften. Utlodningen er også et populært innslag som ofte skaper gammeldags norsk basar-stemning i lokalene.

Onsdag kl 19:00 Temamøte i DNTB
Taleren velger et tema for undervisning og fordypning. Det er også fellessang og eventuelt solosang.

Fredag kl 19:00 Bibel & bønn i STKB
Møtet varer normalt litt over en time. Pastoren fastsetter temaet for bibelundervisningen, og legger opp undervisningen enten som en sammenhengende serie over flere fredager eller som enkeltstående bibeltimer. Det er også tid for bønn og anledning til å legge fram bønneemner.

Lørdag kl 19:00 Hyggekveld i DNTB
Innholdet er variabelt, med opplesning, historier, sang, og fellesskap. Det er ikke vanlig tale, men et innslag med ord for kvelden.

Søndag kl 19:00 Sangkveld med andakt
hos DNTB i partallsuker og hos STKB i oddetallsuker.
Møteleder setter opp en sang-rekkefølge, men det er anledning å foreslå sanger utenom planen også. Alle de musikk-ressursene som er til disposisjon deltar i disse sangkveldene. Det blir også solgt litt kaffemat til slutt, enten inne eller ute alt etter som været tillater.

Ekstra møter eller andre arrangement som blir bestemt med kort varsel blir bekjentgjort under samlingene og ved oppslag utenfor inngangsdøren.