Historikk:

Det svenske Helgelseförbundet startet evangeliseringsvirksomhet i Spania i april 1973, og etablerte sitt Evangeliska Center for skandinaver og engelsktalende turister i Benidorm. Aktivitetene vokste fort, og det ble nødvendig å dele arbeidet opp i skandinavisk-språklige og engelsk-språklige forsamlinger. Det ble også etablert en spansktalende baptistmenighet under denne prosessen.

Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm (STKB) ble følgelig etablert i februar 1988 som en forsamling innenfor Helgelseförbundet. STKB ble registrert som kirkelig organisasjon hos spanske myndigheter med Entidad No 718-SG-1. Etter en tid i andre lokaler ble 2 seksjoner (Local 12-13) i sameie-komplekset Torre Principado kjøpt senhøsten 1989 og innviet 1. mai 1990. STKB har fortsatt tilhold i disse lokalene.

Etter hvert oppsto det interne motsetninger i styret om virksomhetsmodellen. Noen få pådrivere gikk ut av STKB og etablerte en ny organisasjon utenfor Helgelseförbundet, med spesielt fokus på norske turister i Benidorm. Denne uavhengige organisasjonen ble registrert i Spania i mars 1995 som en forening, og fikk senere navnet Den Norske Turistkirke Benidorm.
I 2001 innviet Den Norske Turistkirke Benidorm sine egne møtelokaler i samme bygningskompleks som Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm, i Local 32-33-34 som ligger på motsatt side av bygningen.
Dermed ble det en formidabel vekst i arbeidet blant skandinaviske turister i Benidorm i løpet av noen få år.

Hjemme i Sverige gikk Helgelseförbundet, Örebromissionen og Fribaptistsamfundet sammen og etablerte Evangeliska Frikyrkan i 1997. Høsten 2003 bestemte den nye organisasjonen at aktivitetene i Spania skulle avvikles, og at man skulle ha fokus på annet arbeid. Medlemmene i STKB fikk tilbud om å kjøpe kirke-lokalene fra Evangeliska Frikyrkan.

Organisering og lokaler:

I forståelse med Evangeliska Frikyrkan ble STKB høsten 2003 endret til en frittstående medlemsorganisasjon med et eget ansvarlig styre for å kunne fortsette arbeidet i Benidorm. Det konstituerende møtet i det ny-organiserte STKB ble holdt mandag 1. desember 2003, der alle 161 medlemmene stilte seg bak stiftelsesdokumentet og den nye forfatningen. Under den nye ledelsen ble STKB den 9. mars 2004 ny-registrert hos Ministerio de Justicia i Madrid som en formell religiøs organisasjon, og tildelt nytt registreringsnummer 5964-SE/A.

I samsvar med vedtak på medlemsmøtet våren 2004 kjøpte STKB kirkelokalene Local 12-13 i bygningskomplekset Torre Principado fra Evangeliska Frikyrkan den 30. juni 2004, og opprettet forretningsadresse og en egen bankkonto i Benidorm.

I 2013 laget STKB et jubileums-skrift som oppsummerte de første 40 årene fra arbeidet i Benidorm ble etablert. Heftet ble forfattet av personer som var i lederposisjoner i alle styreperiodene fra oppstarten og frem til 2013. Jubileumsheftet ligger tilgjengelig her:


I 2014 ble Justisministeriets databaser over religiøse og andre organisasjoner omstrukturert ved en lovendring, og alle kirkelige organisasjoner ble tildelt nytt enhetsnummer. Dermed er STKB fra 1. sept. 2014 registrert i det spanske Registro de Entidades Religiosas (RER) som Entidad Religiosa No 019163. Dette registeret vedlikeholdes av Organisasjonen for evangeliske kirkesamfunn (FEREDE) på oppdrag fra departementet.

Skattemyndighetene har registret STKB med CIF-nr R0300576F (CIF = Certificado de Identificación Fiscal). CIF-nummeret brukes i alle kontrakter, formelle avtaler og økonomi-dokumenter.

Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm ble i 2015 registrert i det norske Enhetsregisteret som ‘Norskregistrert utenlandsk foretak’ med org.nr. NO 915 847 269. Denne norske avdelingen er ansvarlig for STKB sin bankkonto i Norge. I 2020 ble den ideelle foreningen Vänföreningen för STKB registrert i Sverige med org.nr. 802531-3969 SE. Den svenske Vänföreningen er ansvarlig for STKB sin bankkonto i Sverige.

STKB inngikk i 2016 avtale om langsiktig leie av nabolokalene, en tidligere restaurant i Local 14. Skilleveggen ble åpnet opp og arealet brukes som sidesal under møtene. Sammen med den store uteplassen er disse lokalene et praktisk og veldig trivelig møtested under alle typer arrangement.

Det er montert teleslynge i hovedsalen, internett med åpen WiFi-tilgang under alle arrangementer, og et lyd- og bilde-system som gir god teknisk støtte for møteaktivitetene. Se mer info om dette her.

STKB er nå en tverrkirkelig (økumenisk) turistkirke, men ikke et registrert trossamfunn. STKB har hovedfokus på å betjene ferie-gjester fra de skandinaviske landene Sverige, Danmark og Norge. STKB har innskrevne medlemmer som tilhører ulike trossamfunn i sine respektive hjemland. STKB mottar ingen statlig økonomisk støtte. Det er ingen faste lønnede stillinger og all virksomhet drives på dugnad.

Kirke-lokalene blir også benyttet av turistkirken The English Church, et arbeid som drives av den engelske organisasjonen Paraclete Christian Network International. The English Church har engelsk-språklige møter og andre tilstelninger flere ganger i uken, og kompletterer dermed STKB sine egne faste arrangement. Det engelsk-språklige ukeprogrammet og andre opplysninger om The English Church kan finnes her.

Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm og Den Norske Turistkirke Benidorm har fortsatt lokaler på hver sin side av samme bygg. Styrene i de to turistkirkene har god kontakt og samarbeider om enkelte arrangement. I høysesongen oktober er møtedeltakelsen så stor at begge turistkirkene er nesten fullsatt under sine respektive møter.

Rullestolbrukere behøver en en viss assistanse for å komme inn. Inngangen er ca 15 cm over gatenivået. Ta kontakt med en møtevert for å få lagt ut rampen som gjør det enklere å kjøre inn eller ut gjennom dørene. Det er best plass for en rullestol i sidesalen, og kortest vei til det toalettet som er mest tilgjengelig for en rullestolbruker. Toalettet har ikke veggfaste armstøtter.