STKB er en offentlig registrert spansk medlemsorganisasjon som skal ledes av et styre valgt av og blant medlemmene. Styret og andre sentrale funksjoner velges av det ordinære årsmøtet som avholdes hver sommer samtidig med det skandinaviske Spaniatreffet. Styret velges for 2 år av gangen, på en slik måte at omtrent halve styret kommer på valg samtidig.

Etter det ordinære årsmøtet 5. juni 2023 består styret av:
Styreleder og sekretær: Steinar Holum (2023-2024), mob. +47 901 03 164, e-post sekretar @ turistkyrkan . net
Nestleder: Svein Olav Ringnes, Mjøndalen, Norge (2022-2024), mob. +47 909 47 001, e-post ringnes @ turistkyrkan . net
Regnskapsfører: Odd Fosse, Stavanger, Norge (2022-2024), mob. +47 915 70 644, e-post kasserer @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige (2023-2025), mob. +46 732 404 014, e-post weckfors @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Elisabeth Sirnes, Mjøndalen, Norge (2023-2024), mob. +47 958 05 803, e-post esirnes @ turistkyrkan . net

Varamedlemmer til styret:
Bård Yngve Pettersen, Drammen, Norge (2023-2025), mob +47 907 26 165, e-post byp @ turistkyrkan . net
Gunn Elisabeth Lie, Svarstad, Norge (2022-2024), mob. +47 959 08 555, e-post lie @ turistkyrkan . net

Valgt revisor: Karl Dahl, Stavanger, Norge, e-post revisor @ turistkyrkan . net

Andre funksjoner:
Leder for Vänföreningen för STKB i Sverige: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige, e-post vf @ turistkyrkan . net
Ansvarlig for STKB nettsted: Torbjørn Aarsland, Ålgård, Norge, e-post webadmin @ turistkyrkan . net

Styret har etablert et styrets arbeidsutvalg for å forberede saksgrunnlaget for styrebeslutninger vedrørende driften av eiendommen og formaliteter i Benidorm. Arbeidsutvalget består av styremedlemmene Odd Fosse, Steinar Holum, Elisabeth Sirnes og Svein Olav Ringnes og i tillegg Einar Grindalen og Torbjørn Aarsland.

Odd Fosse, Torbjørn Sirnes, Einar Grindalen og Torbjørn Aarsland har blitt tildelt spansk NIE-nummer (personlig ID-nummer). De har blitt delegert av årsmøtet å ta seg av alle formalia i Spania på vegne av STKB.

STKB er organisert uten faste stillinger. Ledelsen og de praktiske oppgavene i forbindelse med arrangementene i Benidorm blir fordelt på styret og et varierende antall møteverter og andre frivillige. Møtevertene har ansvaret for hver sine uker i sesongen.