STKB er en offentlig registrert spansk medlemsorganisasjon som skal ledes av et styre valgt av og blant medlemmene. Styret og andre sentrale funksjoner velges av det ordinære årsmøtet som avholdes hver sommer samtidig med det skandinaviske Spaniatreffet. Styret velges for 2 år av gangen, på en slik måte at omtrent halve styret kommer på valg samtidig.

Etter det ekstraordinære årsmøtet 13. oktober 2022 består styret av:
Styreleder: Odd Fosse (1 år), e-post styreleder @ turistkyrkan.net
Sekretær: Steinar Holum, Moi, Norge (2021-2023), mob. +47 901 03 164, e-post sekretar @ turistkyrkan . net
Regnskapsfører: Odd Fosse, Stavanger, Norge (2022-2024), mob. +47 915 70 644, e-post kasserer @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige (2021-2023), mob. +46 732 404 014, e-post weckfors @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Svein Olav Ringnes, Mjøndalen, Norge (2022-2024), mob. +47 909 47 001, e-post ringnes @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Elisabeth Sirnes, Mjøndalen, Norge (2021-2023), mob. +47 958 05 803, e-post esirnes @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Torbjørn Sirnes, Mjøndalen, Norge (2021-2023), mob. +47 918 62 173, e-post tsirnes @ turistkyrkan . net

Varamedlemmer til styret:
Gerd Nordgaard, Oppdal, Norge (2021-2023), mob. +47 482 05 007, e-post nordgaard @ turistkyrkan . net
Gunn Elisabeth Lie, Svarstad, Norge (2022-2024), mob. +47 959 08 555, e-post lie @ turistkyrkan . net

Valgkomité frem til Årsmøtet 2023:
Terje Søgaard, Borgenhaugen, Norge (leder)
Terje Thomassen, Mandal, Norge
Roland Perhamn, Kumla, Sverige
Meldinger til valgkomitéen kan sendes til mailadressen valg @ turistkyrkan . net som videresender automatisk til alle medlemmene i komitéen.

Valgt revisor: Karl Dahl, Stavanger, Norge, e-post revisor @ turistkyrkan . net

Andre funksjoner:
Leder for Vänföreningen för STKB i Sverige: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige, e-post vf @ turistkyrkan . net
Ansvarlig for STKB nettsted: Torbjørn Aarsland, Ålgård, Norge, e-post webadmin @ turistkyrkan . net

Styret har etablert et styrets arbeidsutvalg for å forestå den daglige driften av eiendommen i Benidorm. Arbeidsutvalget består av styremedlemmene Odd Fosse, Steinar Holum, Svein Olav Ringnes og Torbjørn Sirnes og i tillegg Einar Grindalen og Torbjørn Aarsland. Av disse har Fosse, Sirnes, Grindalen og Aarsland innhentet spansk NIE-nummer (personlig ID-nummer) og blitt delegert av årsmøtet å ta seg av alle formalia i Spania på vegne av STKB.

STKB er organisert uten faste stillinger. Ledelsen og de praktiske oppgavene i forbindelse med arrangementene i Benidorm blir fordelt på styret og et varierende antall møteverter og andre frivillige. Møtevertene har ansvaret for hver sine uker i sesongen.