STKB er en offentlig registrert spansk medlemsorganisasjon som skal ledes av et styre valgt av og blant medlemmene. Styret og andre sentrale funksjoner velges av det ordinære årsmøtet som avholdes hver sommer samtidig med det skandinaviske Spaniatreffet. Styret velges for 2 år av gangen, på en slik måte at omtrent halve styret kommer på valg samtidig. Dersom regnskapsføreren blir oppnevnt utenom styret, har regnskapsfører møte- og talerett men ikke stemmerett i styremøter.

Etter det ordinære årsmøtet 4. juni 2024 består styret av:
Styreleder: Anne-Lise Skarstad, Tovsrød, Norge (2024-2026), mob. +47 959 00 358, e-post: styreleder @ turistkyrkan . net
Nestleder: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige (2023-2025), mob. +46 732 404 014, e-post: weckfors @ turistkyrkan . net
Sekretær: Steinar Holum, Moi, Norge (2024-2026), mob. +47 901 03 164, e-post: sekretar @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Nils Esborg, Skallestad, Norge (2024-2026), mob. +47 909 99 271, e-post: ne @ turistkyrkan . net
Styremedlem: Roland H. Löfgren, Habo, Sverige (2024-2026), mob. +46 709 203 076, e-post: rhl @ turistkyrkan . net

Varamedlemmer til styret:
Bård Yngve Pettersen, Drammen, Norge (2023-2025), mob +47 907 26 165, e-post: byp @ turistkyrkan . net
Gunn Elisabeth Lie, Svarstad, Norge (2024-2026), mob. +47 959 08 555, e-post: lie @ turistkyrkan . net

Andre funksjoner:
Valgt revisor: Karl Dahl, Stavanger, Norge, e-post: revisor @ turistkyrkan . net
Oppnevnt regnskapsfører: Odd Fosse, Stavanger, Norge, mob. +47 915 70 644, e-post: kasserer @ turistkyrkan . net
Leder for Vänföreningen för STKB i Sverige: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige, e-post: vf @ turistkyrkan . net
Ansvarlig for STKB sitt nettsted: Torbjørn Aarsland, Ålgård, Norge, e-post: webadmin @ turistkyrkan . net

Styret har etablert et styrets arbeidsutvalg for å forberede saksgrunnlaget for styrebeslutninger vedrørende driften av eiendommen og formaliteter i Benidorm. Arbeidsutvalget består for tiden av Bård Yngve Pettersen, Einar Grindalen og Torbjørn Aarsland.

Odd Fosse, Einar Grindalen og Torbjørn Aarsland har blitt tildelt spansk NIE-nummer (personlig ID-nummer). De har blitt tildelt fullmakt av årsmøtet til å ta seg av alle offentlige formalia i Spania på vegne av STKB.

STKB er organisert uten faste stillinger. Ledelsen og de praktiske oppgavene i forbindelse med arrangementene i Benidorm blir fordelt på styret og et varierende antall møteverter og andre frivillige. Møtevertene har ansvaret for hver sine uker i sesongen.