STKB er en offentlig registrert spansk medlemsorganisasjon som ledes av et styre valgt av og blant medlemmene. Styret velges av det ordinære årsmøtet som avholdes hver sommer samtidig med det skandinaviske Spaniatreffet. Styret velges for 2 år av gangen, på en slik måte at omtrent halve styret kommer på valg samtidig.

Etter det ordinære årsmøtet 17. august 2021 består styret av:
Styreleder: Årsmøtet 2019 bestemte at Steinar Holum og Odd Fosse skal dele lederfunksjonen i toårs-perioden frem til årsmøtet 2022, e-post styreleder @ turistkyrkan.net
Sekretær: Steinar Holum, Moi, Norge (2021-2023), mob. +47 901 03 164, e-post sekretar @ turistkyrkan.net
Regnskapsfører: Odd Fosse, Stavanger, Norge (2021-2023), mob. +47 915 70 644, e-post kasserer @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige (2021-2023), mob. +46 732 404 014, e-post weckfors @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Roland Löfgren, Aneby, Sverige (2020-2022), mob +46 709 203 076, e-post lofgren @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Karl Henry Aslaksen, Lyngdal, Norge (2021-2022), mob. +47 913 60 131, e-post aslaksen @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Svein Olav Ringnes, Mjøndalen, Norge (2021-2023), mob. +47 909 47 001, e-post ringnes @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Elisabeth Sirnes, Mjøndalen, Norge (2021-2023), mob. +47 958 05 803, e-post esirnes @ turistkyrkan.net
Styremedlem: Torbjørn Sirnes, Mjøndalen, Norge (2021-2023), mob. +47 918 62 173, e-post tsirnes @ turistkyrkan.net

Varamedlemmer til styret:
Gerd Nordgaard, Oppdal, Norge (2021-2023), mob. +47 482 05 007, e-post nordgaard @ turistkyrkan.net
Gunn Elisabeth Lie, Svarstad, Norge (2021-2023), mob. +47 959 08 555, e-post lie @ turistkyrkan.net
Sven Olav Øverland, Nedenes, Norge (2019-2021), mob. +47 913 60 343, e-post overland @ turistkyrkan.net

Valgkomité frem til Årsmøtet 2022:
Milly Iversen, Nesodden, Norge (leder)
Karin Jørgensen, Mandal, Norge
Roland Perhamn, Kumla, Sverige
Meldinger til valgkomitéen kan sendes til mailadressen valg @ turistkyrkan.net som videresender automatisk til alle medlemmene i komitéen.

Valgt revisor: Karl Dahl, Stavanger, Norge, e-post revisor @ turistkyrkan.net

Andre funksjoner:
Leder for Vänföreningen för STKB i Sverige: Per-Arne Weckfors, Västra Frölunda, Sverige, e-post vf @ turistkyrkan.net
Ansvarlig for STKB nettsted: Torbjørn Aarsland, Ålgård, Norge, e-post webadmin @ turistkyrkan.net

STKB er organisert uten faste stillinger. Derfor er ledelsen og de praktiske oppgavene i forbindelse med arrangementene i Benidorm fordelt på styret og et varierende antall møteverter og andre frivillige. Møtevertene har ansvaret for hver sine uker i sesongen.