Medisinsk nødnummer i Spania er 112.
Ambulanse kan også tilkalles på telefon +34 965 855 945 i Benidorm-området.

Dersom du blir akutt syk mens du befinner deg i et EU / EØS-land, er 3 dokumenter avgjørende viktige:
– Et gyldig Europeisk helsetrygdkort fra Helfo
– En gyldig reiseforsikring
– Passet ditt
Uten disse dokumentene kan du risikere å bli avvist av helsetjenesten, eller i beste fall bli påført meget store personlige utgifter. Det er viktig å ha alle 3 dokumentene tilgjengelig allerede ved første kontakt med ambulanse eller legetjeneste. Ha derfor alltid med deg disse dokumentene, selv om du bare er ute en liten tur. Du vet aldri når du kan få behov for en ambulanse.

Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.

I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold. Helsetrygdkortet dekker heller ikke utgifter til hjemreise når du har blitt syk eller utsatt for en ulykke. En privat reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, samt utgifter ved hjemreise.

Dersom du viser reiseforsikringen til ambulansepersonalet vil du normalt bli transportert til et privat sykehus, som gjerne er bedre utstyrt og mer komfortabelt enn et offentlig sykehus.

Dersom du besøker et privat legekontor på grunn av nyoppstått eller forverret sykdom skal du vise din reiseforsikring. Du vil få utlevert en signert erklæring som du kan legge sammen med kvitteringene når du søker dekning for utgiftene fra din reiseforsikring i ettertid. Du kan ikke søke refusjon fra Helfo.

Ved mindre akutt sykdom er det ofte mest effektivt å bare møte opp på et privat legekontor ved åpningstid om morgenen, og få en avtale litt utpå dagen dersom de ikke har en ledig time umiddelbart.

Veldig mange legekontor tilbyr tjenester av varierende kvalitet. Nedenfor finner du et lite utvalg av de mest seriøse i Benidorm-området. Europeiske Reiseforsikring som er den største aktøren i Norge har laget mobilverktøyet Europeiske-appen (GooglePlay eller AppStore) som viser de lege-tjenestene Europeiske har godkjent i det området man befinner seg. Dette er et veldig nyttig hjelpemiddel dersom man ikke er lokalkjent.

Anbefalte legekontorer i l’Albir:
Costa Blanca Klinikken, Calle Joaquin Turina 4, Tel +34 966 868 686, Døgnvakt +34 649 542 252 (norsktalende ansatt Rita).
Norsk Legesenter, HCB Centro Médico Salus Albir, Avenida del Albir 78, Tel +34 966 868 638.

Anbefalte legekontorer i Benidorm:
Euro Clínica Rincón, Centro Comercial Rey Don Jaime, local 17-18, Tel +34 966 830 849. Døgnvakt tel +34 965 867 801.
– Clinica Europa, Avenida de Europa 8, Tel +34 965 857 648. Senteret har ikke nettsider.

Private sykehus i Benidorm:
IMED Levante, Calle Dr Ramon y Cajal 7, Tel +34 966 878 787. Den døgnåpne resepsjonen i akuttmottaket har vanligvis skandinavisk-talende stab på dag- og kveldstid hverdager. Direkteinngangen til akuttmottaket er lengst inne på parkeringsplassen som ligger ned bakken til venstre for hovedinngangen.
Svensktalende ansatt Carolina har telefon +34 620 179 649 og kan gi råd ved problemer..
Hospital Clinica Benidorm (HCB), Avenida Alfonso Puchades 8, Tel +34 965 853 850.

Nærmeste offentlige sykehus:
Hospital SVS Marina Baixa, Avenida Alcalde Jaume Botella Mayor 7, Villajoyosa. Tel +34 966 859 800.