Aktivitetene høsten 2022 starter med kveldsmøtet søndag 25. september kl 19:00.

Pastor-tjenesten:
Fra 25. september til 22. oktober: Pastor Åke Bengtsson (Mariannelund, Sverige).
Fra 23. oktober til 13. november: Pastor Kjell Ohldieck (Mjøndalen, Norge).

Pianister:
Fra 25. september til 22. oktober: Deles av Roar Petersen, Ragnhild Instebø og Stig Hanssen (Norge).
Fra 23. oktober til 13. november: Bård-Yngve Pettersen (Norge).

Torsdag 13. oktober 2022 ca kl 13:00 blir det gjennomført et ekstraordinært årsmøte, umiddelbart etter dagens formiddagstreff. Mer informasjon om dette årsmøtet og skjema for tildeling av fullmakt finnes på denne siden.

Høst-terminen avsluttes med kveldsmøtet søndag 13. november 2022 kl 19:00.

Det faste ukeprogrammet i høst-terminen er slik:

Tirsdag kl 19:00 Åpent hus.
Denne samlingen foregår vanligvis inne i møtesalen. Programmet omfatter bl.a. sang og gjerne humoristiske innslag. Det er også en kort andakt eller et annet innlegg til ettertanke. Møtevertene og kjøkkenpersonalet har dekket bord med kaffe, te, rundstykker eller annen lett bevertning som selges til støtte for driften. Utlodningen er også viktig for STKB. Kveldens trekning er et populært innslag som ofte skaper gammeldags norsk basar-stemning i lokalene.

Torsdag kl 11:00 Formiddagstreff
Såfremt været er greit så samles de besøkende på plassen utenfor møtelokalene. Hovedformålet er sosialt samvær. Det selges nystekte vafler og kaffe / te. Det er god anledning til å prate med kjente og ukjente, og gjerne etablere nye vennskap. Samlingen avsluttes med sang og ord for dagen.

Fredag kl 19:00 Bibel & bønn
Møtet varer normalt litt over en time. Pastoren fastsetter temaet for bibelundervisningen, og legger opp undervisningen enten som en sammenhengende serie over flere fredager eller som enkeltstående bibeltimer. Det er også tid for bønn og anledning til å legge fram bønneemner.

Søndag kl 11:00 engelsk-språklig Gudstjeneste
Denne Gudstjenesten er i regi av the English Church. Vi anbefaler venner av STKB å delta i disse Gudstjenestene.

Søndag kl 19:00 Sangkveld med andakt
STKB har samlet mange kjente og gode norske og svenske sanger i et eget hefte. Dette heftet er utgangspunktet for møtet. Møteleder setter opp en sang-rekkefølge, men det er anledning å foreslå sanger utenom planen også. Alle de musikk-ressursene kirken har til disposisjon deltar i disse sangkveldene. Det blir også solgt litt kaffemat til slutt, enten inne eller ute alt etter som været tillater.

Ekstra møter eller andre arrangement som blir bestemt med kort varsel blir bekjentgjort under samlingene og ved oppslag utenfor inngangsdøren.