Epidemien COVID-19 fører til større eller mindre restriksjoner både lokalt i Benidorm og for reiser internasjonalt også i 2021. STKB sitt styre diskuterte situasjonen og de nordiske og internasjonale retningslinjene i sitt styremøte 16. august 2021. Styret var enig om å gjennomføre høstens program i tiltro til at de reviderte restriksjonene ikke blir til hinder for reise- og møte-aktiviteter når man er fullvaksinert. Møteprogrammet kan bli litt redusert dersom det blir få deltakere.

Aktivitetene høsten 2021 starter med kveldsmøtet søndag 19. september kl 19:00.

Pastor-tjenesten:
Pastor Kjell Ohldieck (Mjøndalen, Norge): fra 19. september til 22. oktober.
Pastor Åke Bengtsson (Mariannelund, Sverige): fra 24. oktober til 21. november.

Pianister:
Kristian Melhus (Skudesneshavn, Norge): fra 19. september til 3. oktober.
Alf Kalleberg (Flekkefjord, Norge): fra 5. oktober til 23. oktober.
Mangler pianist (forfall på kort varsel): fra 24. oktober til 21. november.

Høst-terminen avsluttes med kveldsmøtet søndag 21. november 2021 kl 19:00.

Det faste ukeprogrammet i høst-terminen er slik:

Tirsdag kl 19:00 Åpent hus.
Denne samlingen foregår vanligvis inne i møtesalen. Programmet omfatter bl.a. sang og gjerne humoristiske innslag. Det er også en kort andakt eller et annet innlegg til ettertanke. Møtevertene og kjøkkenpersonalet har dekket bord med kaffe, te, rundstykker eller annen lett bevertning som selges til støtte for driften. Utlodningen er også viktig for STKB. Kveldens trekning er et populært innslag som ofte skaper gammeldags norsk basar-stemning i lokalene.

Torsdag kl 11:00 Formiddagstreff
Såfremt været er greit så samles de besøkende på plassen utenfor møtelokalene. Hovedformålet er sosialt samvær. Det selges nystekte vafler og kaffe / te. Det er god anledning til å prate med kjente og ukjente, og gjerne etablere nye vennskap. Samlingen avsluttes med sang og ord for dagen.

Fredag kl 19:00 Bibel & bønn
Møtet varer normalt litt over en time. Pastoren fastsetter temaet for bibelundervisningen, og legger opp undervisningen enten som en sammenhengende serie over flere fredager eller som enkeltstående bibeltimer. Det er også tid for bønn og anledning til å legge fram bønneemner.

Søndag kl 12:00 Gudstjeneste
Dette er en vanlig skandinavisk Gudstjeneste, av og til med nattverd. Ukens pastor taler. Det er gjerne sang- og musikk-innslag, avhengig av hvilke av kirkens mange musikk-ressurser som er til stede i området for tiden.

Søndag kl 19:00 Sangkveld
STKB har samlet mange kjente og gode norske og svenske sanger i et eget hefte. Dette heftet er utgangspunktet for møtet. Møteleder setter opp en sang-rekkefølge, men det er anledning å foreslå sanger utenom planen også. Alle de musikk-ressursene kirken har til disposisjon deltar i disse sangkveldene. Det blir også solgt litt kaffemat til slutt, enten inne eller ute alt etter som været tillater.

Ekstra møter eller andre arrangement som blir bestemt med kort varsel blir bekjentgjort under samlingene og ved oppslag utenfor inngangsdøren.