Utvikling av epidemien COVID-19 utover høsten 2020 betyr i praksis at det kommer til å eksistere større eller mindre restriksjoner både lokalt i Benidorm og for reiser internasjonalt også i 2021. Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm sitt styre har derfor besluttet å kansellere det planlagte programmet i Benidorm våren 2021. Dersom situasjonen på nytt skulle bedres slik at noen medlemmer velger å reise, vil de kunne lage enkle arrangement i STKB når den tid kommer.

Utvecklingen av COVID-19-epidemin under hösten 2020 innebär i praktiken att det kommer att finnas stora eller mindre begränsningar både lokalt i Benidorm och för resor internationellt under våren 2021. STKBs styrelse har därför beslutat att avbryta det planerade programmet våren 2021 i Benidorm. Om situationen skulle förbättras igen så att en del medlemmar väljer att resa, kommer de att kunna göra enkla arrangemang i STKB när tiden kommer.

De planlagte aktivitetene i Benidorm for vår-terminen 2021 er kansellert ved styrebeslutning 16. Okt. 2020.

Pastor-tjenesten:
Ingen planlagte aktiviteter.

Pianister:
Ingen planlagte aktiviteter.

Styret håper at STKB kan gjenoppta aktivitetene høsten 2022 slik som det allerede er planlagt.

Som erstatning for at programmet er kansellert, vil STKB invitere til en ekstra vårsamling (spaniatreff) i Norge i april 2021. Se omtale under menypunktet Aktiviteter i Skandinavia.