Høstens aktiviteter starter med kveldsmøtet søndag 22. september 2024.

Pastor-tjenesten:
22. september til 17. oktober 2024: Åke Bengtsson (Mariannelund, Sverige).
18. oktober til 10. november 2024: Dag Eiel Kristoffersen (Skien, Norge).

Pianister / musikkinnslag:
22. september til 17. oktober 2024: Nils Esborg (Skallestad, Norge).
18. oktober til 10. november 2024: Dag Eiel Kristoffersen (Skien, Norge).

Vertspar:
22. september til 17. oktober 2024: Febe & Roland Løfgren (Aneby, Sverige).
18. oktober til 10. november 2024: Bjørg og Tor Otterbeck (Tolvsrød, Norge).

Høst-semesteret avsluttes etter kveldsmøtet søndag 10. november 2024.

Det faste ukeprogrammet i høst-terminen er slik:

Tirsdag kl 19:00 Åpent hus.
Denne samlingen foregår vanligvis inne i møtesalen. Programmet omfatter bl.a. sang og gjerne humoristiske innslag. Det er også en kort andakt eller et annet innlegg til ettertanke. Møtevertene og kjøkkenpersonalet har dekket bord med kaffe, te, rundstykker eller annen lett bevertning som selges til støtte for driften. Utlodningen er også viktig for STKB. Kveldens trekning er et populært innslag som ofte skaper gammeldags norsk basar-stemning i lokalene.

Torsdag kl 11:00 Formiddagstreff
Såfremt været er greit så samles de besøkende på plassen utenfor møtelokalene. Hovedformålet er sosialt samvær. Det selges nystekte vafler og kaffe / te. Det er god anledning til å prate med kjente og ukjente, og gjerne etablere nye vennskap. Samlingen avsluttes med sang og ord for dagen.

Fredag kl 19:00 Bibel & bønn
Møtet varer normalt litt over en time. Pastoren fastsetter temaet for bibelundervisningen, og legger opp undervisningen enten som en sammenhengende serie over flere fredager eller som enkeltstående bibeltimer. Det er også tid for bønn og anledning til å legge fram bønneemner.

Søndag kl 11:00 Gudstjeneste
Gudstjenesten har form av et formiddagsmøte med tale- og sanginnslag, og i noen tilfeller også nattverd. Man legger ikke opp til servering av kaffe eller mat etter Gudstjenestene.

Søndag kl 19:00 Sangkveld i kirken
STKB har samlet mange kjente og gode norske og svenske sanger i et eget hefte. Dette heftet er utgangspunktet for møtet. Møteleder setter opp en sang-rekkefølge, men det er anledning å foreslå sanger utenom planen også. Alle de musikk-ressursene kirken har til disposisjon deltar i disse sangkveldene. Det blir også solgt litt kaffemat til slutt, enten inne eller ute alt etter som været tillater.

Ekstra møter eller andre arrangement som blir bestemt med kort varsel blir bekjentgjort under samlingene og ved oppslag utenfor inngangsdøren.