Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm er en tverrkirkelig (økumenisk) turistkirke som er formelt registrert i Spania med kontor i Benidorm. Organisasjonen STKB er ikke registrert som trossamfunn i Norge, Sverige eller Danmark.

STKB har et internt register over innskrevne medlemmer. Medlemskap i STKB kommer ikke i konflikt med medlemskap i et trossamfunn i hjemlandet. STKB oppfordrer medlemmene til å søke tilhørighet til et trossamfunn i hjemlandet, for å ha et åndelig hjemsted utenom de tidene man oppholder seg i Benidorm-området.

Som medlem i STKB har man både rettigheter og ansvar. Medlemmer kan få tilgang til STKB sin lukkede medlemsgruppe på Facebook for å kunne følge med i aktuelle aktiviteter og nyheter. Medlemmer har også tale- og stemmerett på årsmøtene og i medlemsmøter.

Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm er helt avhengig av at medlemmer som har anledning til det, tar ansvar for aktivitetene i form av hjelp med praktiske oppgaver og / eller økonomisk støtte til driften.

Her kan du laste ned medlemsskjema i det formatet og språket du ønsker:

Personvern

STKB lagrer de opplysningene som oppgis i søknaden om medlemskap, men ikke noen andre opplysninger om enkeltpersoner, i sin interne medlemsliste. Informasjonen er tilgjengelig for styrets sekretær og regnskapsfører til enhver tid. Styrets medlemmer og revisor har rett til innsyn i medlemslisten.

Medlemslisten blir ikke distribuert til eksterne organisasjoner eller kommersielle aktører. Siden STKB ikke er et registrert trossamfunn, kan heller ikke offentlige myndigheter kreve innsyn i medlemslisten.