Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm mottar ingen økonomisk støtte fra myndigheter eller andre organisasjoner. Inntektene kommer utelukkende i form av gaver fra medlemmene og besøkende (ca. 5000 møtedeltakere per år), og fra en begrenset utleie av lokalene i Benidorm.

STKB er organisert uten faste stillinger og har dermed heller ikke noen innrapportering av lønn eller avgifter til myndighetene. Men STKB eier kirkelokalene i Local 12-13 og leier nabolokalene i Local 14. Dette er 3 seksjoner i sameiet Torre Principado. STKB har dermed en del faste økonomiske forpliktelser i Benidorm:

  • Ca 2.500 Euro årlig i forsikring og offentlige avgifter
  • Ca 12.000 Euro årlig i leie for Local 14
  • Ca 4.500 Euro årlig for strøm og vann
  • Ca 1.500 Euro årlig som andel av felles driftskostnader for eiendommen (sameiet Torre Principado)

Disse faste forpliktelsene utgjør totalt ca NOK 200.000,- årlig, avhengig av valutakursen. Hertil kommer noen mindre utgifter til daglig drift med renhold, kontorhold, rekvisita og annet som er nødvendig for å følge opp de praktiske behovene.

I tillegg gir STKB en delvis refusjon av reise- og oppholdsutgiftene for pastorer, musikkledere og vertskap som påtar seg disse tjenestene i sesongen.

Styret er meget takknemlig for enhver økonomisk støtte til det verdifulle arbeidet i Benidorm. Gaver til STKB kan innbetales til følgende konti i Norge, Sverige eller Spania:

  • STKB bankkonto i Norge: 1645 03 71541 (DnB Bank ASA)
  • Vänförening för STKB i Sverige: Plusgiro 1855826-2, Bankgiro 5610-8582
  • STKB bankkonto i Spania: ES05 0081 1120 5800 0104 0412 (Banco de Sabadell)
  • Norsk mobilbetalingstjeneste VIPPS nr 136928. Velg knappen ‘Send’. Tast inn enten 136928 eller benidorm og velg STKB.
  • Svensk mobilbetalingstjeneste Swish nr 123 357 55 29.

Alle inntekter og utgifter STKB har i Spania, Sverige og Norge samles i ett felles regnskap under ansvar av Turistkyrkans regnskapsfører.

Regnskapsåret er fra 1. mai til 30. april. Siste regnskapsår rapporteres og godkjennes i STKB sitt ordinære årsmøte som blir gjennomført under en medlemssamling i Skandinavia hver sommer.

Styret oppfordrer medlemmene og andre glade givere til å etablere faste månedlige innbetalinger (givertjeneste) for å støtte driften. En slik ordning gir styret den beste forutsigbarheten for den økonomiske driften.