Dette nettstedet er laget i WordPress og utformet med OceanWP tema og standard skrift-typer for dette temaet.

Logoen er utformet for å gi assosiasjoner til en gylden strand mellom klar himmel og blått hav. Korset står som et tydelig og meningsfullt symbol over stranden.

Det er også utformet et ikon-bilde som viser et utsnitt av logoen, med korset og forkortelsen STKB som kjennetegn. Dette ikonet sees bl.a. i fanen øverst i nettleseren, og i din Favoritt-meny dersom du lagrer nettstedet under Favoritter i din nettleser.

Fargene som er benyttet i grafikken og i logoen, er hentet fra de danske, svenske og norske flaggene. Ingen andre farger forekommer i de grafiske elementene.

I både logoen og ikon-bildet er det benyttet skrift-type Gabriola, satt med store bokstaver og med ekstra space for bedre lesbarhet.

Nedenfor kan du laste ned de grafikk-filene du ønsker:

Grafisk bistand:
Originalfilen til logoen er produsert av DGA.

Fargevalg ved trykking etc:
– Rødfarge : Pantone PMS 186C
– Gulfarge: NCS 0580-y10R
– Lys blåfarge: NCS 4055-R95B
– Mørk blåfarge: Pantone PMS Reflex Blue C

Nettsted-ansvarlig:
webadmin @ turistkyrkan.net