Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm har aktiviteter i Benidorm i vår- og høst-terminene. Vår-terminen er normalt i månedene februar og mars. Høst-terminen er normalt fra siste uke i september til slutten av november.

Møtedatoer og møteprogram for hver vår- og høst-termin samt navn på ansvarlige for møtene ligger i egne under-menyer under menylinjen ‘Aktiviteter i Benidorm’.

Eksakte datoer for hver termin blir oppdatert etter hvert som detaljene blir fastsatt. Det kan oppstå forandringer, og terminens program vil i så fall bli oppdatert umiddelbart.

I de periodene av året der STKB ikke har aktiviteter i Benidorm, finnes det et par andre muligheter: Den Norske Sjømannskirken har åpent hele året, med sosiale tilstelninger flere dager i uken i l’Albir og søndags-gudstjenester i Minnekirken ved Solgården. Den Norske Turistkirken Benidorm kan også ha møte-aktiviteter utenom STKB-terminene.