Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm har aktiviteter i Benidorm i vår- og høst-terminene. Vår-terminen er normalt i månedene februar og mars. Høst-terminen er normalt fra siste uke i september til midten av november.

Møtedatoer og møteprogram for hver vår- og høst-termin samt navn på ansvarlige for møtene ligger i egne under-menyer under menylinjen ‘Aktiviteter i Benidorm’.

Eksakte datoer for hver termin blir oppdatert etter hvert som detaljene blir fastsatt. Det kan oppstå forandringer, og terminens program vil i så fall bli oppdatert umiddelbart.

Gjennom hele året blir STKB sine lokaler også benyttet av The English Church in Benidorm, med engelsk-språklig møtevirksomhet rettet mot turister.

Det finnes også andre skandinavisk-språklige møte-aktiviteter i eller rundt Benidorm. Dette kan være gode alternativer i de periodene av året da STKB ikke har aktiviteter:

Den Norske Turistkirken Benidorm kan ha møte-aktiviteter på andre tider enn STKB sine vår- og høst-terminer.

Den Norske Sjømannskirken har åpent hele året, med sosiale tilstelninger flere dager i uken i l’Albir og søndags-gudstjenester i Minnekirken ved Solgården i Villajoyosa. Til disse gudstjenestene og andre arrangement (konserter etc) går det en egen kirkebuss fra leilighets-komplekset Alfaz del Sol via Alfaz del Pi til l’Albir og derfra videre til Minnekirken, med retur samme rute. Se Sjømannskirkens nettside for informasjon om avgangstider og pris for kirkebussen.

Den norske foreningen Misjon Sarepta driver sitt eget Centro Sarepta i Alfaz del Pi. De har aktiviteter hele året, periodevis med møter eller bibeltimer flere ganger daglig, og mange andre typer arrangement både på senteret og i omlandet. De har også muligheter for bevertning og overnatting.