Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, delegere oppgaven med formell representasjon i Spania, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Spaniatreffet 2025:

Spaniatreffet 2025 vil bli gjennomført i begynnelsen av juni 2025 på Solstrand Camping.

Solstrand ligger ved kysten ca 4 km rett syd fra Vigeland, som ligger langs E39 omtrent 12 km vest fra Mandal i Norge. Adressen er Tjømsveien 319, 4520 Lindesnes. Solstrand Camping eies av 18 menigheter tilknyttet De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.

Solstrand er tilrettelagt for konferanser, med stor møtesal, stor-kjøkken med spisesal, og totalt 215 sengeplasser fordelt på flere bygg. Stedet har egen strandlinje mot en flott skjærgård.

Invitasjon med påmeldings-skjema til Spaniatreffet 2025 og frister for påmelding vil bli bekjentgjort tidlig på våren 2025.


Programmet til Spaniatreffet 2025 blir publisert utpå våren 2025.


Årsmøtet 2025:

STKB sitt ordinære årsmøte 2025 vil sannsynligvis bli avholdt i første del av oktober 2025 i Benidorm. Nærmere opplysninger vil bli publisert straks beslutningene er tatt. Innkalling og saksdokumenter blir sendt ut til medlemmene et par måneder før årsmøtet.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte oppfordres til å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller et medlem av styret til å stemme på sine vegne.

Fullmakt-skjemaet finnes nedenfor. Bruk det utskrift-formatet som passer deg best.

Alle feltene i skjemaet må være fylt ut og signert for at fullmakten skal bli godkjent. Følg anvisningen nederst på skjemaet om innlevering av en utfylt fullmakt.