Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm arrangerer hvert år et skandinavisk sommerstevne (Spaniatreffet). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å delta i dette stevnet som legger vekt på både god forkynnelse og bygging av sosiale relasjoner.

Under Spaniatreffet gjennomføres også det ordinære årsmøtet, der medlemmer i STKB er velkomne til å delta. Årsmøtet skal behandle siste års regnskap, velge styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor, delegere oppgaven med formell representasjon i Spania, og fatte beslutninger i andre saker som blir tatt opp til behandling.

Spaniatreffet 2024:

Spaniatreffet 2024 vil bli gjennomført dagene 3 – 7 juni 2024 på Vegårtun leirsted. Spaniatreffet 2024 starter med felles middag mandag 3/6 kl 18:00 og avsluttes fredag 7/6 etter frokosten.

Leirstedet ligger ca 12 km nordover langs fylkesvei 91 fra Vegårshei sentrum Myra, rett nord fra Tvedestrand i Norge, og ca 35 km fra E18. Adressen er Vegårstunveien 40, 4985 Vegårshei. Leirstedet eies av 35 lokale menigheter i sør-Norge tilknyttet Misjonskirken Norge.

Vegårtun har stor møtesal, stor-kjøkken med spisesal, og totalt 244 sengeplasser fordelt på flere bygg. Leirstedet på ca 40 mål har egen strandlinje mot vannet Vegår, og er omgitt av et flott skogsterreng.

Invitasjon med program for Spaniatreffet vil bli publisert tidlig våren 2024, sammen med informasjon om når påmeldingen til Spaniatreffet blir åpnet. Påmeldingen skal sendes til styret for STKB, og ikke til Vegårtun.


Årsmøtet 2024:

STKB sitt ordinære årsmøte 2024 vil bli avholdt under Spaniatreffet på Vegårtun. Invitasjon og saksdokumenter vil bli sendt ut våren 2024 innen fastsatte frister.

Fullmakt-skjema for ordinære og ekstraordinære årsmøter:

Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig i et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte oppfordres til å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller et medlem av styret til å stemme på sine vegne.

Fullmakt-skjemaet finnes nedenfor. Bruk det utskrift-formatet som passer deg best.

Alle feltene i skjemaet må være fylt ut og signert for at fullmakten skal bli godkjent. Følg anvisningen nederst på skjemaet om innlevering av en utfylt fullmakt.