I 2015 ble Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm registrert i det norske Enhetsregisteret som ‘Norskregistrert utenlandsk foretak’ med org.nr. NO 915 847 269.

Det innebærer at STKB har en norsk avdeling som er en del av organisasjonen Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm, og underlagt styret og årsmøtet i STKB.

Formålet med den norske avdelingen er primært å ha ansvar for STKB sin bankkonto og Vipps-tjeneste i Norge. Alle økonomiske aktiviteter i Norge inngår i hovedregnskapet for Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm.

Den norske avdelingen av STKB står også alltid som formelt ansvarlig ved de skandinaviske eller nasjonale sommerstevner, årsmøter eller andre medlemsarrangement som STKB beslutter å gjennomføre i Norge.

Styret i STKB har ansvaret for å oppnevne en norsk kontaktperson som bl.a. skal ha tilgang til å vedlikeholde norske bankkonti og oppføringen i Enhetsregisteret. For tiden er kasserer Odd Fosse oppnevnt som kontaktperson for den norske avdelingen av STKB.

Øvrige kontakt-detaljer finnes under menylinjen Styre & ledelse.